Wednesday, March 23, 2016

Thursday, March 3, 2016

Գրաբարի օլիմպիադա

  1. Լսէք ահաւասիկ. ել սերմանաւղ սերմանելԵւ եղեւ ի սերմանելն, ոմն անկաւ առ ճանապարհաւ, եւ եկն թռչուն եւ եկեր զնաԵւ այլն անկաւ յապառաժի՝ ուր ոչ գոյր հող բազում. եւ վաղվաղակի բուսաւ: Քանզի ոչ գոյր հիւթ երկրինեւ յորժամ ծագեաց արեւ՝ ջեռաւ, եւ զի ոչ գոյին արմատք՝ ցամաքեցաւԵւ այլն անկաւ ի մէջ փշոց. ելին փուշքն եւ հեղձուցին զնա, եւ պտուղ ոչ ետԵւ այլն անկաւ յերկիր բարւոք. եւ ելեալ աճեցեալ տայր պտուղ, եւ բերէր ընդ միոյ՝ երեսուն, եւ ընդ միոյ՝ վաթսուն, եւ ընդ միոյ՝ հարիւր:
Առաջադրանքներ.
  • Ընտրածդ առակից դուրս գրիր բառեր, որոնք գրվում և կարդացվում են տարբեր: Այդ բառերի օգնությամբ փորձիր տալ գրաբար տեքստի ճիշտ կարդալու մի քանի սահմանում:
ահաւասիկ, սերմանաւղ, եղեւ, անկաւ, ճանապարհաւ, զնա, յապառաժիմ, հիւթ, հարիւր, յերկիր:
ւ-ն կարդացվում է վ:
աւ-ն կարդացվում է օ:
զ-ն բաղաձայնից առաջ կարդացվում ըզ:
յ-ն ձայնավորից առաջ կարդացվում է հ:
իւ-ն կարդացվում է յու:
  • Փոխադրիր տեքստը աշխարհաբար:
Ահա լսեք. ելավ սերմանողը սերմ ցանելու: Եւ սերմանելու ժամանակ մեկ հատիկ ընկավ ճանապարհի մոտ, եկավ թռչունն ու կերավ: Մեկ ուրիշը ընկավ ապառաժին՝ որտեղ շատ հող չկար. և շուտով բուսեց: Քանզի  երկրի հյութը չկար, և երբ ծագեց արևն՝ տաքացավ, և քանի որ արմատ չկար՝ չորացավ: Եւ մյուսն էլ ընկավ փշերի մեջ. փշերն ելան ու խեղդեցին նրան, և պտուղ չտվեց:  Մյուսն ընկավ բարի հողի վրա, և ելավ, ծլեց, պտուղ տվեց, և բերեց մեկից՝ երեսունը, և մեկից՝ վաթսոն, և մեկից՝ հարյուր:
  • Մեկնաբանիր ընտրածդ առակը:
Առակը անդրադառնում է այն մտքին, եթե մեկ անշունչը կամ շնչավորը ընկնի լավ, բարի վայր, ապա նա կծաղկի, կզարգանա, նրանից կմնան հետքեր, իսկ եթե ոչ ապա հակառակը այն կոչնչանա կարծել չէր էլ եղել:
II. Տրված են աղոթքների վերնագրերը և աղոթքներ: Վերնագրերից յուրաքանչյուրը դիր համապատասխան աղոթքից առաջ
  1. Գոհանամք զքէն, Տէր Աստուած մեր, որ զարթուցեր զմեզ ի հանգստենէ քնոյ շնորհիւ ողորմութեան քո: «Առավոտյան աղոթք»
  2. Զգործս ձեռաց մերոց ուղիղ արա ի մեզ, Տէր, եւ զգործս ձեռաց (մտաց) մերոց յաջողեա մեզ, ամէն: «Աղոթք աշխատանքն սկսելուց առաջ»
  3. Իմաստութիւն Հօր, Յիսուս, տուր ինձ իմաստութիւն՝ զբարիս խորհել եւ խօսել եւ գործել առաջի քո յամենայն ժամ. ի չար խորհրդոց, բանից եւ ի գործոց փրկեա զիս: «Խնդրանք իմաստության»,
  4. Ճաշակեսցուք խաղաղութեամբ զկերակուրս որ պատրաստեալ է մեզ ի Տեառնէ: Օրհնեալ է Տէր ի պարգեւս իւր: Ամէն: «Աղոթք ճաշից առաջ»,
III. Ընտրիր վերևի աղոթքներից մեկը և կատարիր առաջադրանքները.
  • Բացատրիր, թե ինչ նշանակություն ունի ընտրածդ աղոթքը, ինչքանով է այն կարևոր, որն է դրա անհրաժեշտությունը:
Գոհանամք զքէն, Տէր Աստուած մեր, որ զարթուցեր զմեզ ի հանգստենէ քնոյ շնորհիւ ողորմութեան քո: «Առավոտյան աղոթք»
Ընտրածս աղոթքը «Առավոտյան աղոթք»ն է, որը հավատ է տալիս մարդուն, իր օրն սկսել լավ ապրելու համար:
  • Հատկապես ո՞ր արտահայտությունը կառանձնացնես աղոթքից՝ որպես կարևոր խոսք. հիմնավորիր:
որ զարթուցեր զմեզ ի հանգստենէ քնոյ շնորհիւ ողորմութեան քո

Sunday, February 21, 2016

Robin Hood

                                                   

Sunday, January 24, 2016

Անդրե Մորուա «Մանուշակներ ամեն չորեքշաբթի»: -Հարցերի պատասխաններ


1. Քո կարծիքով այս պատմությունն իսկապե՞ս սենտիմենտալ է, թե՞ նման է հեքիաթի: Հիմնավորի՛ր կարծքիդ:
 Հիշենք այն, որ պատմությունը ուղղակի պատմություն է, այն կարող է լինել հորինված, կամ էլ ճիշտ հակառակը՝ իրականություն, վերցրված անցյալից: Կարդալուց հետո, տեսնելով բոլոր զգացումքներն, որ ապրում են պատմվածքի հերոսները, այն որպես «ուղղակի պատմություն» ավելի շատ հակված է լինելու սենտիմենտալ: 
  -Աշխարհում միշտ էլ հեքիաթ կլինի այն մարդկանց համար, ովքեր դրան արժանի են:

2. Մի քանի նախադասությամբ բնութագրիր պատմվածքի գլխավոր հերոսուհուն՝ Ջեննի Սորբիեին: Ինչպիսի՞ն էր նա պատմվածքի սկզբում և վերջում:
 Ջենին՝ հետաքրքիր և յուրահատուկ դերասան էր, օժտված դերասանական տաղանդով, կուլտորական, համառ, զգացմունքային նաև զգացմունքներն հարգող, դժվարությունները հաղթահարող: Ըստ պատմվածքի, արտաքինից՝ գեղեցիկ, գրավիչ, շեկ վարսերով, որ սովորաբար արձակում էր հիանալի ուսերին, նշաձև աչքերով, զննող հայացքով, ձայնը` փոքր-ինչ բամբ, հետո թրթռուն և վեհ: 

3. Սիրո ու հավատարմության ի՞նչ օրինակ կարող ես հիշել:
 Բազմաթիվ ֆիլմեր և գրքեր, որոնք ներկայումս հայտնի են հենց «սիրո և հավատարմության» ժանրերի շրջանակներում:

Անդրե Մորուա «Մանուշակներ ամեն չորեքշաբթի»

 Ջեննի Սորբիեն ամբողջ ճաշկերույթի ընթացքում շլացուցիչ էր եղել: Դերասանական տաղանդով պատմված և վիպասանի հանճարով համեմվածանեկդոտներն ու պատմվածքները միահյուսվել էին անսպառ եռանդով: Լեոն Լորանի հյուրերը հմայված, խանդավառված, լիովին տարված, տպավորություն ունեին, թե հիանալի ժամեր էին ապրում ժամանակի սահմաններից էլ դուրս:
-Գրեթե ժամը չորսն է և օրն էլ չորեքշաբթի է: Դե գիտեք, Լեոն, որ սա այն օրն է, երբ մանուշակներ եմ տանում սիրեցյալիս:
-Շատ ափսոս,-ասաց նա իր կցկտուր ձայնով, որ հայտնի էր դարձրել բեմում: Սակայն գիտեմ, թե որչափ հավատարիմ եք, ուստի չեմ պնդի:
 Ջենին գրկախառնվեց կանանց, տղամարդիկ նրան գրկախառնվեցին, և նա գնաց: Դուրս գալուն պես գովեստների տարափ հորդեց:
-Նա իսկապես արտակարգ կին է: Լեոն, քանի՞ տարեկան է:
-Ութսունի մոտ: Երբ երեխա ժամանակ մայրս ինձ տանում էր Կոմեդի Ֆրանսեզի դասական ներկայացումներին, Ջենին արդեն հայտնի Սելիմեն էր: Իսկ ես այլևս երիտասարդ չեմ:
-Հանճարը տարիք չի ճանաչում,-ասաց Կլեռ Մենետրիեն: Խոսքը ի՞նչ մանուշակների պատմության մասին է: